Bezzwrotne dotacje na Twoją działalność. Ogłaszamy nabór do projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH FABRYKI SZANS
Informujemy o dodatkowej rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

czytaj więcej


ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”

Szanowni Państwo,
z uwagi na fakt, iż niektórzy Uczestnicy Projektu rozpoczęli już wydatkowanie środków w ramach projektu, przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń.

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II TURA

W dniu 20.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe złożonych do dnia 05.09.2017 r.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I TURA

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla osób z I Tury (Wnioski składane do dnia 04.08.2017r.)

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I TURA

W dniu 31.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe złożonych do dnia 04.08.2017 r.

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – II tura

Szanowni Państwo,

informujemy iż  od 23.08.2017 r. do 05.09.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w Szkoleniu ABC Przedsiębiorczości w terminie 12.07.2017-22.07.2017 i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – I tura

Szanowni Państwo,

informujemy iż  od 24.07.2017 r. do 04.08.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w Szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

czytaj więcej


DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE/DORADZTWO

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom dojeżdżającym na szkolenia/doradztwo z miejscowości innej niż miejscowość w której odbywają się usługi.

czytaj więcej


Zakończenie realizacji pierwszych szkoleń
 
Informujemy o zakończeniu realizacji zajęć w ramach pierwszych czterech grup szkoleń ABC Przedsiębiorczości. Szkolenia ukończyło łącznie 38 osób.

czytaj więcej


PODSTAWOWY KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawowym katalogiem wydatków w ramach wsparcia pomostowego.

czytaj więcej