TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – I tura

Szanowni Państwo,

informujemy iż  od 24.07.2017 r. do 04.08.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w Szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

czytaj więcej


DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE/DORADZTWO

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom dojeżdżającym na szkolenia/doradztwo z miejscowości innej niż miejscowość w której odbywają się usługi.

czytaj więcej


Zakończenie realizacji pierwszych szkoleń
 
Informujemy o zakończeniu realizacji zajęć w ramach pierwszych czterech grup szkoleń ABC Przedsiębiorczości. Szkolenia ukończyło łącznie 38 osób.

czytaj więcej


PODSTAWOWY KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawowym katalogiem wydatków w ramach wsparcia pomostowego.

czytaj więcej


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę Formularzy rekrutacyjnych złożonych od 01.06.2017 r. do 14.06.2017 r.

czytaj więcej


Pierwsze szkolenia w projekcie

Informujemy o rozpoczęciu zajęć pierwszych czterech grup szkoleniowych ABC Przedsiębiorczości w ramach projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”.

czytaj więcej


Informujemy o zakończeniu V tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach VI, ostatniej tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

czytaj więcej


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę Formularzy rekrutacyjnych złożonych od 02.05.2017 r. do 31.05.2017 r.

czytaj więcej


Bezzwrotne dotacje na Twoją działalność. Ogłaszamy kolejną V turę naboru do projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH FABRYKI SZANS.

czytaj więcej


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę Formularzy rekrutacyjnych złożonych od 03.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

czytaj więcej