Dokumenty

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w biurze projektu w Lublinie (siedziba Fundacji „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin). O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu do biura projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty w terminie od 01 lutego 2017 r. do 30 września 2017 r. w oparciu o opracowany Regulamin rekrutacji.

Rekrutacja prowadzona będzie w IV turach, dla każdej tury będzie prowadzony niezależny proces:

Tura 1 – lubelski ziemski, puławski – 22 miejsca

Tura 2 – powiat krasnostawski, świdnicki, łęczyński – 24 miejsca

Tura 3 – powiat chełmski grodzki i ziemski – 20 miejsc

Tura 4 – powiat lubelski grodzki – 34 miejsca

Każdorazowo terminy naboru dokumentów rekrutacyjnych będą publikowane na stronie internetowej: www.oic.lublin.pl oraz w biurze projektu, w poszczególnych turach z 10 dniowym wyprzedzeniem.

Etapy rekrutacji:

  • Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami

  • Ocena formalna

  • Ocena merytoryczna wstępnego pomysłu biznesowego

  • Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym mająca na celu zbadanie predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia firmy i ustalenie ścieżki szkoleniowo-doradczej

W/w etapy rekrutacji wyłonią 100 Uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:


ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”

Zasady rozliczania dotacji – Fabryka Szans


Dotacja

Opis faktury

Oświadczenie – kasa fiskalna

Oświadczenie – rzeczy używane

Oświadczenie – wydatki zgodne z biznesplanem

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Rozliczenie dotacji – wzór

Wsparcie pomostowe

Opis faktury

Rozliczenie wsparcia pomostowego – wzór

PODSTAWOWY KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

loga do pobrania

loga UE – do pobrania
logo projektu „Przedsiębiorczość w ramach fabryki szans” – do pobrania