Oferta

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • Udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 000 zł

 • Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 850 zł przez okres 11 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Łącznie aż do 43 350 zł!!!

Przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

 • Szkolenia ABC Przedsiębiorczości – Uczestnicy otrzymają specjalistyczną wiedzę z zakresu tworzenia biznesplanu, planowania, podstaw analizy finansowej, podstaw prawnych. Zajęcia w wymiarze 42-66 godziny w zależności od stopnia wiedzy,

 • Doradztwo biznesowe – Doradca biznesowy będzie „mentorem” dla uczestników projektu w zakresie ich własnych pomysłów biznesowych. Spotkania dotyczyć będą planowanej działalności gospodarczej, a także pomoc przy budowaniu założeń do biznesplanów. Po zakończeniu wsparcia doradca ocenia predyspozycje biznesowe osoby w skali od 0-10 pkt.

  Szkolenia niezbędne na etapie prowadzenia działalności z zakresu: proces rekrutacji i selekcji, jak zarządzać zespołem, kurs dokumentacji kadrowej, obsługa kasy fiskalnej, inne w wymiarze 16 godzin

 • Doradztwo biznesowe dla każdego Uczestnika projektu w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy w wymiarze średnio 10 godzin. Doradztwo ma na celu pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych indywidualnych problemów występujących w prowadzeniu firmy.

 

Dodatkowo zostanie zapewnione:

 • wyżywienie;
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/doradztwa;
 • asystent osoby niepełnosprawnej.