2017-03-08

Spotkanie informacyjne Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich w Krasnymstawie

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się spotkania informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krasnymstawie z udziałem Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z:
  • ofertą sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • ofertą szkoleń i staży dla osób pozostających bez pracy finansowanych ze środków UE
  • ofertą podmiotów posiadających dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej

 

Podczas spotkania Uczestnicy skorzystali z indywidualnych konsultacji.

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprezentowała ofertę w zakresie możliwości uzyskania dotacji w ramach projektu Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do udziału w naszych projektach!