2017-03-03

Spotkanie informacyjne Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich

W dniu 02.03.2017 r. odbyło się spotkania informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie z udziałem Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z:
  • ofertą sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • ofertą szkoleń i staży dla osób pozostających bez pracy finansowanych ze środków UE
  • ofertą podmiotów posiadających dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej
Podczas spotkania Uczestnicy skorzystali z indywidualnych konsultacji.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprezentowała ofertę w zakresie możliwości uzyskania dotacji w ramach projektu Fabryka Szans.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do udziału w naszych projektach!