2017-02-23

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże i szkolenia w Lublinie

W dniu 23.02.2017 r. odbyło się spotkania informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie z udziałem Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z:

  • ofertą sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • ofertą szkoleń i staży dla osób pozostających bez pracy finansowanych ze środków UE
  • ofertą podmiotów posiadających dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej

 

Podczas spotkania istniała również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprezentowała ofertę w zakresie możliwości uzyskania dotacji w ramach projektu „Fabryka Szans”.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do udziału w naszych projektach!