2018-01-25

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – III tura

Szanowni Państwo,

informujemy iż  od 15.02.2018 r. do 28.02.2018 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w Szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się w Zakładce Dokumenty:

– Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
– Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
– Biznesplan
– Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!!

Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.