2017-10-26

Szanowni Państwo,

Przypominam, iż przy rozliczaniu wsparcia pomostowego, miesiące liczymy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze, a nie zgodnie z miesiącami kalendarzowymi.

Przykład: jeżeli data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej to 20.09.2017, pierwszy miesiąc obejmuje okres od 20.09.2017 do 19.10.2017, analogicznie liczymy każdy kolejny miesiąc