2017-10-12

Bezzwrotne dotacje na Twoją działalność. Ogłaszamy nabór do projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH FABRYKI SZANS
Informujemy o dodatkowej rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!


Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość w ramach fabryki Szans” w terminie  do 31.10.2017. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do projektu realizowanego na terenie powiatów: chełmskiego (grodzki i ziemski), krasnostawskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, lubelskiego (grodzki i ziemski). Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.fabrykaszans.oic.lublin.pl w zakładce dokumenty.

Szczególnie zapraszamy osoby odchodzące z rolnictwa, czyli rolników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczone w KRUS (przejście z KRUS do ZUS).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie wypełnionego elektronicznie i podpisanego Formularza rekrutacyjnego wraz  z załącznikami  w siedzibie Fundacji „OIC Poland” (ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin). Dokumenty rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Projekcie!