2017-10-04

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”

Szanowni Państwo,
z uwagi na fakt, iż niektórzy Uczestnicy Projektu rozpoczęli już wydatkowanie środków w ramach projektu, przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń.


Zasady rozliczania wsparcia finansowego – Fabryka Szans

Dotacja

Opis faktury

Oświadczenie – kasa fiskalna

Oświadczenie – rzeczy używane

Oświadczenie – wydatki zgodne z biznesplanem

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Rozliczenie dotacji – Wzór

 

Wsparcie pomostowe

Opis faktury

Rozliczenie wsparcia pomostowego – Wzór

 

Dokumenty rozliczeniowe powinny wpłynąć do Fundacji „OIC Poland” w wersji papierowej z oryginalnym podpisem, potwierdzone za zgodność z oryginałem (poczta tradycyjna, dostarczenie osobiście)