2017-06-22

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę Formularzy rekrutacyjnych złożonych od 01.06.2017 r. do 14.06.2017 r.

Do uczestnictwa w projekcie  zakwalifikowano 19 osób. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą tradycyjną, listem za potwierdzeniem odbioru.
Kolejnym etapem będzie udział w bloku szkoleniowo-doradczym. O szczegółowym harmonogramie działań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.
Wyniki  – do pobrania