2017-07-06

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE/DORADZTWO

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom dojeżdżającym na szkolenia/doradztwo z miejscowości innej niż miejscowość w której odbywają się usługi.

Należy złożyć dwa komplety dokumentów:
1. Zwrot kosztów dojazdu za udział w szkoleniu ABC Przedsiębiorczości
2. Zwrot kosztów dojazdu za udział w Doradztwie biznesowym z zakresu przygotowania biznesplanu