2017-06-08

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę Formularzy rekrutacyjnych złożonych od 02.05.2017 r. do 31.05.2017 r.


Do uczestnictwa w projekcie  zakwalifikowano 24 osoby. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą tradycyjną, listem za potwierdzeniem odbioru.
Kolejnym etapem będzie udział w bloku szkoleniowo-doradczym. O szczegółowym harmonogramie działań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

>> wyniki I etapu rekrutacji