2017-03-17

Ogłaszamy terminy rekrutacji do projektu
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH FABRYKI SZANS


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do projektu Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans oraz do udziału w projekcie.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do projektu Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans realizowanego na terenie powiatów:

  • lubelskiego (ziemskiego i grodzkiego),
  • puławskiego,
  • krasnostawskiego,
  • świdnickiego,
  • łęczyńskiego,
  • chełmskiego (grodzki i ziemski).

 

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.fabrykaszans.oic.lublin.pl w zakładce dokumenty.

Formularze rekrutacyjne do projektu będą przyjmowane w terminie
od 03.04.2017 r. do 14.04.2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie wypełnionego elektronicznie i podpisanego Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami w siedzibie Fundacji „OIC Poland” (ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin). Dokumenty rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Projekcie!