Blog Archives

2017-10-27

Szanowni Państwo, Jeżeli chodzi o rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą Państwo zakupić środki o kwocie wyższej niż w biznesplanie. Wpisują Państwo w zestawieniu wydatków kwotę dokumentu brutto z faktury, a środki kwalifikowalne  zgodnie z biznesplanem.


2017-10-26

Szanowni Państwo, Przypominam, iż przy rozliczaniu wsparcia pomostowego, miesiące liczymy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze, a nie zgodnie z miesiącami kalendarzowymi.


2017-10-25

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego nie jest tożsame z zestawieniem do rozliczenia dotacji głównej.


20147-10-23

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II TURA Szanowni Państwo, Informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla osób z II Tury (Wnioski składane do dnia 05.09.2017r.)


2017-10-12

Bezzwrotne dotacje na Twoją działalność. Ogłaszamy nabór do projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH FABRYKI SZANS Informujemy o dodatkowej rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!


2017-10-04

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans” Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, iż niektórzy Uczestnicy Projektu rozpoczęli już wydatkowanie środków w ramach projektu, przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do

Read more ›


2017-09-28

WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II TURA W dniu 20.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe złożonych do dnia 05.09.2017 r.


2017-09-25

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I TURA Szanowni Państwo, Informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla osób z I Tury (Wnioski składane do dnia 04.08.2017r.)


2017-09-06

WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I TURA W dniu 31.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe złożonych do dnia 04.08.2017 r.


2017-08-14

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – II tura Szanowni Państwo, informujemy iż  od 23.08.2017 r. do 05.09.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia

Read more ›