Blog Archives

2018-02-13

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – III TURA


2018-01-25

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – III tura


2018-01-23

Zakończenie realizacji ostatnich szkoleń


2018-01-12

Ostatnie szkolenia w projekcie przygotowujące do założenia działalności gospodarczej


2018-01-04

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę Formularzy rekrutacyjnych złożonych od 15.06.2017 r. do 31.10.2017 r.


2017-10-27

Szanowni Państwo, Jeżeli chodzi o rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą Państwo zakupić środki o kwocie wyższej niż w biznesplanie. Wpisują Państwo w zestawieniu wydatków kwotę dokumentu brutto z faktury, a środki kwalifikowalne  zgodnie z biznesplanem.


2017-10-26

Szanowni Państwo, Przypominam, iż przy rozliczaniu wsparcia pomostowego, miesiące liczymy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze, a nie zgodnie z miesiącami kalendarzowymi.


2017-10-25

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego nie jest tożsame z zestawieniem do rozliczenia dotacji głównej.


20147-10-23

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II TURA Szanowni Państwo, Informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla osób z II Tury (Wnioski składane do dnia 05.09.2017r.)


2017-10-12

Bezzwrotne dotacje na Twoją działalność. Ogłaszamy nabór do projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH FABRYKI SZANS Informujemy o dodatkowej rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!