Załącznik Nr 3 do umowy_Oświadczenie_kryteria premiujące