Załącznik Nr 2b_Oświadczenie o odejściu z rolnictwa