Załącznik Nr 2 do umowy_Oświadczenie o odejściu z rolnictwa