Załącznik Nr 1 do umowy_Oświadczenie o ochronie danych osobowych