5. Regulamin przyznawania dotacji na rozwój przedsiębiorczości