4. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji